حقوقی

دانستنی های مهم چک؛ نحوه ی اقدام و شکایت

دانستنی های مهم چک؛ نحوه ی اقدام و شکایت سوال1: شروع شکایت از صادرکننده ی چک (بدهکار) به چه طریق است؟ جواب: چکهای حقوقی: برای چکهای حقوقی، می بایست دادخواست تنظیم و از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود. البته اخیرا، دفاتر خدمات قضایی نس…

نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی

نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی امروزه چک دیگر اعتبار سابق را ندارد. گاهی حتی برخی آن را یک برگه بی ارزش می پندارند و گاهی هم صادر کننده ی چک با خیالی آسوده، دارنده ی چک (طلبکار) را به طرح شکایت از خود ترغیب می کند و این گونه می گوید ک…

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها و سایت…

سوال و جواب در گفتگو با وکیل دادگستری

 سوال و جواب در گفتگو با وکیل دادگستری سوال 1: تکلیف حضانت مادر نسبت به کودک، بعد از رسیدن به سن هفت سالگی، در صورت زندانی بودن پدر و ایجاد اختلاف در این مورد چیست و دعوی به طرفیت چه کسی باید مطرح شود؟ جواب: طبق ماده 1169 قانون مدنی (اصلاحی 8/9…

نکته های مهم اجرای حکم در دادگاههای حقوقی و کیفری

نکته های مهم اجرای حکم در دادگاههای حقوقی و کیفری سوال 1: شخصی که محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده است آیا می تواند برای پرداخت جزای نقدی (جریمه نقدی) تقاضای اعسار و تقسیط کند؟ آیا برای رد مال مقرر در دادنامه نیز می توان…

رأی و تصحیح آن

رأی و تصحیح آن برای مردم عادی که ممکن است پرونده ای در دادگاه داشته باشند، رأی و حکم معنای یکسانی دارد. اما برای وکیل دادگستری، حقوقدان و قاضی و ... اینها معنای متفاوتی دارند.  اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور کلی یا جزئی با…

رأی غیابی و اجرای آن

رأی غیابی و اجرای آن رأی در چه صورتی غیابی است؟ رأی دادگاه در صورتی غیابی است که خوانده در هیچ جلسه ای از جلسات دادگاه حاضر نشده و امکان دفاع نیز پیدا نکرده باشد. حتی اگر خوانده، واقعا، از جلسه ی دادگاه اطلاع داشته باشد و ،عمدا، نخواهد که در ج…

جوینت ونچر

جوینت ونچر جوینت ونچر، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، اقلام نقد و غیر نقد سرمایه ای را تحت کنترل و مدیریت مشترک، مطابق توافق های فی ما بین در پروژه ای معین یا سرمایه گذاری های متوالی به کار گرفته و در سود و زیان ناشی از م…

نکته هایی در خصوص نیم عشر اجرای احکام دادگاهها

نکته هایی در خصوص نیم عشر اجرای احکام دادگاهها اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، حکم اجرا شود، هیچ حق الاجرایی دریافت نمی شود. اگر محکوم عیه، بخشی از حکم را اجرا کند، نسبت به همان بخش حق اجرا اخذ نمی شود. 2- اگر بعد از ده روز هم …