حقوقی

وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…

تغییر اسم مذهبی یا عربی به اسم ایرانی یا فارسی

/
تغییر اسم مذهبی یا عربی به اسم ایرانی یا فارسی بعضی ها می پرسند آی…

بیمه بیکاری مطالب مختصر و مفید

/
بیمه بیکاری مطالب مختصر و مفید قانون بیمه بیکاری در تاریخ 26/6/136…

تغییر اسم و تغییر سن

/
تغییر اسم و تغییر سن از مشکلات و مصائبی که، مخصوصا، برای متولدین دهه ش…

دعاوی کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف

/
دعاوی کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، "رسیدگی به هر ن…

اسناد لازم الاجرا و مصادیق آن

/
اسناد لازم الاجرا و مصادیق آن همه اسناد رسمی، لازم الاجرا نی…

ابطال صورت مجلس تفکیکی

/
ابطال صورت مجلس تفکیکی صورت مجلس تفکیکی پس از انجام و پرداخ…

ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها

/
ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت،…

سه مطلب کاربردی دیگر در خصوص ضمانت

/
سه مطلب کاربردی دیگر در خصوص ضمانت برای ملاحظه مطلبی دیگر در خصوص ضمانت…

آپارتمان برخی مسائل حقوقی تملک آپارتمانها

/
آپارتمان برخی مسائل حقوقی تملک آپارتمانها ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها: « در هر ساختما…