حقوقی

وکیل طلاق

اعسار و مسائل آن در دادگاه

اعسار و مسائل آن در دادگاه معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود. اعسار، معمولا، دو گونه …
وکیل مهریه

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» جدید ۱۴۰۰

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» جدید 1400  این شیوه نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹  به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاع…

شیوه های وصول مبلغ چک در سال ۱۴۰۰

شما در حال مطالعه مطلب شیوه های وصول مبلغ چک در سال 1400 هستید. تا قبل از قانون جدید چک، سه شیوه برای وصول مبلغ چک وجود داشت: ۱- شکایت کیفری  ۲- دادخواست حقوقی  ۳- اجرائیات ثبت  در حال حاضر، با توجه به اصلاحات قانون جدید چک، یک شیوه اضاف…

وضعیت نهایی جدید چک در سال ۱۴۰۰

شما در حال مشاهده مطلب وضعیت نهایی جدید چک در سال 1400 هستید. چک دیگر کاغذ پاره نیست قانون جدید چک، از 21/9/1397 قابل اجرا گردیده است. البته همچنان در حال تکمیل است و معدود بخش های اجرایی نشده از این قانون،  که قرار بود تا تاریخ 21/9/1399…
وکیل ملکی

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ابتدائاً به دو ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرتبط با جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اشاره می گردد  ماده ۱۰۰ تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم عل…

وکیل دادگستری در دادسرای امنیت اخلاقی و ارشاد

,
دفاعیات وکیل دادگستری در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد اتهامات مرتبط با فساد و فحشا در یکی از دادنامه های صادره چنین آمده است: «صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است» (دادنامه شماره 326 مورخ 22/3/1393 شعبه 31 داد…

مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری

شما در حال مطالعه مطلب مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری هستید. وکیل دادگستری در مرحله اول - یعنی مشاوره به منظور قبول وکالت پرونده – باید بتواند با توجه به آنچه موکل ابراز می دارد موضوع را تشخیص داده حکم را در متن قوانین و رویه قضایی و …

دانستنی های مهم قانون جدید چک ۱۴۰۰

شما در حال مطالعه مطلب دانستنی های مهم قانون جدید چک 1400 هستید. مهمترین مزیت در قانون جدید چک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه خلاصه سوال: آیا توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام مازاد بر مبلغ خسارت تا…

برخی اصطلاحات حقوقی در قراردادها

برخی اصطلاحات حقوقی در قراردادها فسخ فسخ به معنای پایان دادن به قرارداد و زایل کردن یا انحلال یکجانبه قرارداد توسط یکی از دو طرف قرارداد می باشد.  در مبایعه نامه ها معمولاً جمله ای با عنوان ضرر و زیان نوشته می شود. بدین معنی که اگر هر یک از طرفین…
Call Now Button