شما مطلب وکیل کیفری مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران را از وب سایت وکیل سرا مشاهده می کنید.


مطالب کاربردی وکیل سرا در موضوعات کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، تصرف عدوانی، انتقال مال غیر و ربا را هر کدام به صورت مجزا، در وبسایت وکیل سرا مطالعه کنید. در زیر، به صورت تیتروار جهت اطلاع آورده شده است.

مشاوره وکیل شکایت خیانت در امانت

خیانت در امانت جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد و محکومیت آن نیز غیرقابل تعلیق است (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی)؛ همچنین، اگر کسی به خاطر ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم شود، برای وی محرومیت از حقوق اجتماعی در پی خواهد داشت؛ این شخص نمی‌تواند سمت مدیر یا بازرس شرکت های سهامی را دارا شود (ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح  قسمتی از قانون تجارت)


 تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری

ممکن است در تشخیص اینکه جرم واقع شده خیانت در امانت است یا کلاهبرداری، تردید حاصل شود. تفاوت اصلی خیانت در امانت با کلاهبرداری در این است که در کلاهبرداری، یک سری عملیات متقلبانه یا اصطلاحا مانور متقلبانه از طرف مجرم (کلاهبردار) صورت می گیرد که باعث میگردد طرف مقابل (مالباخته) به کلاهبردار اعتماد کند و در نتیجه، مال یا اموال اعم از وجه نقد، ارز و دلار، اجناس و کالا و…از دست برود.

اما در خیانت در امانت، همچنان که گفته شد، مالک هنگام تسلیم مال به متهم، با اراده و خواست کامل و صحیح، مال خود را در اختیار متهم قرار می دهد نه از روی غفلت و گول خوردن و فریفته شدن؛ آنچنانکه در کلاهبرداری وقوع می یابد.


مشاوره وکیل دادگستری انتقال مال غیر

اگر شاکی خصوصی مالک مالی باشد که به امانت داده، در این صورت، عمل ارتکابی  دارای دو عنوان مجرمانه خواهد بود:  ۱- خیانت در امانت  ۲-  انتقال مال غیر؛ اصطلاحا گفته می شود تعدد معنوی رخ داده است. در این صورت، با رعایت ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید مجازات جرم اشد (جرمی که مجازاتش سنگین تر است) برای مرتکب مورد لحاظ و صدور حکم واقع شود.

 البته اگر از منظر شخص ثالث بنگریم، یعنی شاکی خصوصی، کسی باشد که آن مال را خریداری کرده، در واقع، بدون اطلاع و آگاهی، مال غیر را خریداری کرده، صرفاً تحت عنوان انتقال مال غیر می تواند شکایت کند و نه خیانت در امانت؛  زیرا بین خریدار (شاکی) و متهم رابطه امانی وجود ندارد.


مشاوره وکیل پایه یک دادگستری در جعل و اناطه

ممکن است متهم، قرارداد امانت را انکار کند یا ادعای جعل در متن قرارداد داشته باشد. در این صورت، برای بررسی صحت و اصالت قرارداد عادی (سند عادی) ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت و صحت خط و امضا، ضرورت می یابد و نیازی به صدور قرار اناطه نمی باشد.


وکیل کیفری مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران

وکیل کیفری مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران

مشاوره وکیل دادگستری قرض پول و استرداد پول

اگر کسی مال امانی را بفروشد و از پرداخت پولی که دریافت کرده خودداری کند خیانت در امانت محسوب میشود اما اگر پولی به کسی قرض داده شود و  قرض گیرنده متعهد باشد که در تاریخ معینی پول قرضی را مسترد نماید اما از استرداد آن خودداری کند، خیانت در امانت محسوب نمی شود.


مشاوره وکیل دادگستری دعوای تصرف شرکا

در خصوص تصرف شریک در اموال مورد شراکت، بدون رضایت شریک دیگر، نیز اختلاف نظر قضایی وجود دارد. در صورتیکه شریک در تمامی مال مشترک تصرفاتی کرده باشد و سوءنیت وی محرز باشد از مصادیق خیانت در امانت است؛ هرچند، باید دانست که رویه واحدی در این خصوص وجود ندارد.


وکیل دادگستری ضرر و زیان و خسارت

در خصوص کلاهبرداری و سرقت، یکی از مجازات های مرتکب، رد مال است. اما در خیانت در امانت، رد مال وجود ندارد. لذا اگر مالباخته، قصد تحصیل و ستاندن مال خود را دارد ضمیمه نمودن دادخواست حقوقی، در مرحله بعد از صدور کیفرخواست که پرونده به دادگاه ارجاع می گردد ضرورت دارد. یا اینکه بعد از قطعیت حکم دادگاه کیفری، دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم داده شود.


مشاوره وکیل دادگستری تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی کیفری (ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات) با دعوای تصرف عدوانی حقوقی (ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی) متفاوت است. در دعوای تصرف عدوانی کیفری، لازم است شاکی سند مالکیت خود رابه دادسرا ارائه کند اما در تصرف عدوانی حقوقی، الزامی به ارائه ی سند مالکیت نیست.

در دعوای کیفری، اگر متهم ادعای مالکیت کند، مرجع رسیدگی کننده، قرار اناطه صادر می کند. اناطه یعنی اینکه ادامه رسیدگی، منوط می شود به اثبات یا تحقق امری دیگر؛ در اینجا، یعنی اینکه ابتدائا باید مالکیت مدعی مشخص شود و رسیدگی به مالکیت در صلاحیت دادگاه حقوقی است.


وکیل دادگستری کلاهبرداری و انتقال مال غیر

وجه تمایز بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری آن است که در بزه کلاهبرداری، شخص با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به بردن مال غیر کند، در حالی که در بزه انتقال مال غیر توسل به وسایل متقلبانه منتفی است و قانونگذار بزه یاد شده را به عنوان یک بزه خاص تلقی و آن را در حکم کلاهبرداری قرار داده است.

مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آنچه بزه کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد توسل به وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه برای بردن مال غیر است. در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ انتقال عالمانه مال غیر بدون مجوز قانونی عینا یا منفعتا به شخص ثالث، در حکم کلاهبرداری است.


مشاوره وکیل دادگستری فروش مال رهنی

سوال: آیا فروش مال مرهونه، فروش مال غیر محسوب می شود و دارای جنبه جزایی است؟

فروش مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن و تصریح به رهن پول، فاقد وصف جزایی است و از شمول مقررات فروش مال غیر خارج است؛ زیرا حق مرتهن، حق دینی است نه حق عینی؛ بنابراین، مالکیتی برای مرتهن در مال مرهونه با عقد رهن ایجاد نمی‌شود؛

در نتیجه، رهن قرار دادن مالی، موجب خروج مال از مالکیت راهن نمی شود تا در صورت فروش، به عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد؛ به علاوه، اصل در عقد رهن، استرداد دین است نه ضبط مال مرهونه.  کتاب “پیشینه رویه قضایی در ایران” در ارتباط با قانون مجازات اسلامی، جلد هفتم صفحه ۱۷۳


مشاوره وکیل دادگستری تهمت و افترا

«افترا» در ماده ی 697 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

گرچه نباید تصور کرد که هر کس که از دیگری شکایت کرد و نتوانست ادعایش را ثابت کند، با شکایت طرف مقابل علیه وی، به افترا محکوم خواهد شد. اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 3849/7 مورخ 26/6/1364 اعلام کرده است: چنانچه کسی در مقام تظلم و احقاق حق، دیگری را متهم نماید و سوء نیتی نداشته باشد مفتری به حساب نمی آید.

دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در حکم شماره 2684 مورخ 25/8/ 1319 چنین آورده است: در جرم افترا قصد اضرار در شکایت کذب باید احراز شود. همچنین در حکم دیگری گفته شده است: نسبت دادن عمل مجرمانه در مقام دفاع و پاسخ به سؤال بازپرس، افترا محسوب نمی شود چون افترا در قالب اعلام جرم باید به شکل ابتدایی و ارتجالی باشد ( حکم شماره 1586/9 مورخ 1317 دادگاه عالی انتظامی قضات)


مشاوره وکیل دادگستری جرم رباخواری

در دادگاه ها در خصوص جرم ربا، اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص سوال زیر که در مجموعه نشست های قضایی مطرح گردیده:

مشاوره وکیل دادگستری چک و ربا

سوال- آیا دریافت وجه مازاد بر مبلغ چک، بابت اصل و بهره پول را میتوان مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و ربا دانست یا خیر؟ در صورت بلا وصول شدن چک ها وضعیت فرق خواهد کرد یا نه؟


 نظر اکثریت قضات :

«دریافت هرگونه وجه بیشتر از وجه پرداختی بابت بهره و اصل منطبق با مفاد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می شود و اینکه گفته می شود مسائلی از قبیل خسارت تأخیر تادیه با رعایت شاخص بانک مرکزی و ارزش یوم الادا در قوانین مختلف پذیرفته شده است و لذا دریافت مبلغی بیشتر از وجه پرداختی ربا نیست نمی تواند پاسخ موارد سوال باشد.

دریافت وجه اضافه، تحت عنوان خسارت، با استناد به هر کدام از موارد پیش گفته (تاخیر تادیه، رعایت شاخص بانک مرکزی و ارزش یوم الادا و امثالهم) غیر از مورد سوال است چرا که در فرض سوال، وجه اضافی در همان اول هم به هنگام پرداخت قبض و … از بدهکار طی چک دریافت می‌شود و این ربا است.

آنچه به عنوان خسارت، قابل مطالبه است زمانش بعد از سررسید و عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکار و … بوده و باید طی دادخواست مطالبه شود و اما در مورد چک، دارنده می‌تواند در صورت بلامحل بودن چک، از صادرکننده شکایت کند. اما برای وصول بیش از آنچه داده است شرعا و قانونا مجاز نیست.»


شعبات مجتمع قضایی شهید قدوسی

مجتمع قضایی شهید قدوسی 24 تا شعبه دارد. شعبات 1026، 1027، 1028، 1029، 1030، 1031، 1032، 1033، 1034، 1035، 1036، 1037، 1038، 1039، 1040، 1041، 1042، 1043، 1044، 1045، 1046، 1048، 1049، 1050

آدرس جدید و تلفن دادگاه قدوسی:

تهران، میدان هفت تیر، خ شهید شیرودی


وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری جزایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =