وکیل

وکیل

وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجوه گوناگون؛ چه بسا جمع اين وجوه در يك انسان و در يك لحظه دشوار باشد. وكيل بايد عالم باشد و اظهار فضل نكند. وكيل دادگستری بايد فروتن باشد و خود را بي مقدار نسازد. بايد خوش بيان باشد …

توضیحات بیشتر »

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل خانواده

وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات ادعا و یا نفی ادعای طرف مقابل، حرفۀ وکیل پایه یک دادگستری است. بر همین اساس دیدگاه قاضی با وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دعوا متفاوت است. این اختلاف دیدگاه بین قاضی و وکیل پایه یک دادگستری …

توضیحات بیشتر »

حبس تعلیقی و حبس تعزیری

دفتر وکالت

حبس تعلیقی و حبس تعزیری حبس تعلیقی به طور خیلی خلاصه، یعنی اینکه مجازات زندان فردی که محکوم شده است فعلا اجرا نشود. اما حبس تعزیری، اینگونه نبوده و در صورتی که قطعیت یافته باشد، قابل اجراست. در قانون مجازات اسلامی، کتاب اول (کلیات) در چند ماده (مواد 46 الی …

توضیحات بیشتر »

فسخ معامله به علت تخلف از شرط

وکیل شرکت

فسخ معامله به علت تخلف از شرط در اکثر مبایعه نامه ها معمولا شرطی گنجانده می شود مشابه این عبارت: «در صورت عدم وصول چک مربوط به ثمن معامله، فروشنده حق فسخ خواهد داشت.» شرط مذکور در فوق، از نوع «خیار تخلف از شرط» است، زیرا بر خریدار شرط شده …

توضیحات بیشتر »

اجرائیه چیست

وکیل

اجرائیه چیست اجراییه شامل سه نوع است. 1) اجراییه دادگاه 2) اجراییه مالیاتی 3) اجراییه ثبتی در این قسمت، فقط راجع به اجراییه دادگاه سخن خواهیم گفت. اجرائیه ی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکومٌ علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او …

توضیحات بیشتر »