وکیل طلاق توافقی

ناگفته های دعاوی خانواده

ناگفته های دعاوی خانواده دعوای زن و شوهر را نباید فورا به دادگاه کشاند. زن و مرد بهتر است قدری بیشتر مدارا کنند و سریعا کارشان را نزد وکیل، دفتر وکالت و موسسه حقوقی نبرند؛ بسیارند وکیل نماهایی که منفعت خود را در اختلاف دیگران می بینند. راهنمایی های …
وکیل حرفه ای

نمونه دادنامه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

نمونه دادنامه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) رأی دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ها آقای... با وکالت آقای مصطفی محمدی و خانم...با وکالت ...  به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح دادخواست پیوست پرونده با …
وکیل پایه یک دادگستری تهران

حدود اختیار شوهر در منع اشتغال زن

حدود اختیار شوهر در منع اشتغال زن سوالی که بعضی مواقع از وکیل دادگستری پرسیده می شود و در دادگاه خانواده نیز پرونده های اندکی را به خود اختصاص داده این است که آیا زوج می تواند مانع کار کردن (اشتغال) زن شود؟ جواب کوتاه به این سوال این است که شو…
وکیل دادگستری

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج توضیح وکیل پایه 1 دادگستری: این دادنامه در 2 اردیبهشت 1396 از شعبه 243 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید صدر تهران صادر شده است. خواهان: آقای... فرزند... با وکالت آقای مصطفی محمدی به نشانی... خوان…
شماره تلفن وکیل

سوالات متداول در مشاوره های وکالت وکیل خانواده

 سوالات متداول در مشاوره های وکالت وکیل خانواده سوال 1: عده چیست و اگر کسی در زمان عده ازدواج کند حکمش چیست؟ جواب: عده مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. عده در قانون سه طهر (یعنی سه بار قاعدگی و پاک شد…
شماره تلفن وکیل

یک نمونه وکالتنامه وکالت در طلاق

یک نمونه وکالتنامه وکالت در طلاق نکته1: وکالتنامه در خصوص وکالت در طلاق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. نکته2: وکالت در طلاق می بایست قابل توکیل باشد (به وکیل دادگستری) و غیر قابل عزل از طرف زوج (موکل) مورد (موضوع) وکالت: مراجعه به هر ی…
شماره تلفن وکیل

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی

تفاوت طلاق خلع، رجعی، بائن و توافقی طلاق خلع یا خلعی نوعی از طلاق است (اعم از توافقی و یکطرفه) که در واقع، بدین معناست که زوجه (زن) از زوج (شوهر) کراهت دارد یا برعکس شوهر نسبت به زنش کراهت دارد، به بیان ساده تر زن از شوهرش خوشش نمی آید یا شوهر…
طلاق توافقی

طلاق غیابی

طلاق غیابی گاهی در مقام مشاوره حقوقی سوالاتی از وکیل دادگستری پرسیده می شود که دقت در آن نشان دهنده ی اشتباهات رایج و یا شایعاتی است که سر منشأ آن نیز مشخص نیست! یکی از این سوالات، همین طلاق غیابی است؛ موکل یا کسی که برای مشاوره به دفتر و…
دفتر وکالت

طلاق توافقی و وکالت در طلاق

 طلاق توافقی و وکالت در طلاق طلاق توافقی(گواهی عدم امکان سازش) در قیاس با طلاق یکطرفه  کم هزینه تر است و سریع تر از طلاق یکطرفه، چه از طرف زوج و چه از طرف زوجه، به انجام می­رسد. یکی از حالات طلاق توافقی(دادخواست گواهی عدم امکان سازش) بد…