وکیل ملکی

وکیل طلاق یکطرفه به درخواست زوج

وکیل طلاق یکطرفه به درخواست زوج وکیل طلاق به در خواست زوج اگر مردی از همسرش تنفر داشته باشد یا بخواهد به هر دلیل زن خود را طلاق دهد و زن به طلاق راضی نباشد لازم است آن مرد یا وکیل او دادخواست تنظیم کند و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک …
وکیل طلاق

حضانت و ملاقات فرزند در قانون حمایت خانواده

حضانت و ملاقات فرزند در قانون حمایت خانواده حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (7) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا 15 سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا 9 سالگی قمری با پدر خواهد بود. در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده…
وکیل دادگستری

مجازات ازدواج با زن شوهردار و ازدواج قبل از بلوغ

مجازات ازدواج با زن شوهردار و ازدواج قبل از بلوغ ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی: «کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:  ۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری…
وکیل طلاق

طلاق به جهت عسروحرج زوجه

طلاق به جهت عسروحرج زوجه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورتی که ا…

دعوای نفقه و تمکین در دادگاه خانواده

دعوای نفقه و تمکین در دادگاه خانواده نفقه همان خرجی یا مخارج زندگی مشترک است و بر اساس قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا…

ملاقات با کودک در دادگاه خانواده

ملاقات با کودک در دادگاه خانواده در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مقرر شده است در صورتی که والدین کودک به هر علتی، در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آنها که طفل تحت سرپرستی و حضانت او نمی باشد، حق ملاقات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات …
وکیل مهریه

قبول یا رد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

قبول یا رد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، ح…
وکیل ملکی

مطالبی در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده

مطالبی در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند  مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲) مثلا ا…

دادگاه خانواده در قانون حمایت خانواده

دادگاه خانواده در قانون حمایت خانواده صلاحیت دادگاه خانواده در ۱۸ بند در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱مشخص شده است: ماده ۴-  «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن …