خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا

,
قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وکیل پایه یک ماده 1 - وكلا و كارگشايان دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايت‌مي‌شوند. ‌تبصره - وكلا و كارگشاياني كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري …
خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

,
وکیل پایه یک دادگستری ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري…
Call Now Button