وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…
وکیل

وکیل

/
اگر بخواهیم وکیل و از آن گسترده‌تر یعنی وکالت را تعریف کنیم بای…
وکیل پایه یک دادگستری

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

/
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 1ـ آیا مستخدمین پیمانی…
وکیل پایه یک دادگستری

آئین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون

/
آئین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون مقدمه : به منظور ت…
وکیل پایه یک دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

/
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور فصل اول: ك…
وکیل پایه یک دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

/
آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ماده1ـ منظور…
وکیل پایه یک دادگستری

آیین نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

/
آیین نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور فصل اول ـ كليات ماده1ـ …
وکیل پایه یک دادگستری

وکیل خوب

/
وکیل خوب وکیل خوب و حرفه ای در تهران و شهرستان مصطفی محمدی شماره…
وکیل پایه یک دادگستری

رأی وحدت رویه شماره 680

/
رأی وحدت رویه شماره 680مورخ25/5 /1384 در خصوص مواد 206و207 آئی…
وکیل پایه یک دادگستری

رأی وحدت رویه شماره 674

/
رأی وحدت رویه شماره 674 رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیا…