وکیل مهریه
به این پست امتیاز دهید

َشما در حال مشاهده مطلب تعرفه و قرارداد حق الوکاله وکیل دادگستری هستید .


وکالت محضری یا وکالت دادگستری

وکالتنامه هایی که وکیل دادگستری با موکل یا موکلان تنظیم می کند با وکالتنامه های رسمی محضری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود قدری متفاوت است و نیازی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ندارد.


فرم وکالتنامه وکیل دادگستری

 تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری بر روی فرم وکالتنامه و در سه نسخه یکسان صورت می گیرد؛ یک نسخه جهت ارائه به دادگاه، یک نسخه برای موکل، و یک نسخه برای وکیل.

این وکالتنامه دارای آرم کانون وکلای دادگستری، شماره و سری می باشد. قسمتی برای درج شماره پروانه وکیل گنجانده شده و به ترتیب، شامل نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل، نام و نام خانوادگی و پایه ی وکیل و نیز اقامتگاه وکیل، نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف، موضوع وکالت، حدود اختیارات وکیل، حق الوکاله و ترتیب پرداخت، تاریخ اعم از روز و ماه و سال، امضای موکل، امضای وکیل و محل گواهی می باشد.

 در ضمن در قسمتی از وکالتنامه به صورت چاپی قید شده است که هزینه های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضا می نمایم. در پشت برگه وکالتنامه نیز مواد 31، 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی درج شده است.


تعرفه حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری

حق الوکاله در پرونده های مالی طبق تعرفه، 6 درصد (برای مطالبات مالی تا ده میلیون تومان)، 4 درصد (از ده میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان)، 3 درصد (بیشتر از یکصد میلیون تا پانصد میلیون تومان) و 2 در صد (بالای پانصد میلیون تومان) می باشد. با وجود این، وکیل می تواند به موجب قرارداد جداگانه، که به قرارداد مالی معروف است، طبق تعرفه عمل نکند و مبلغی بیشتر یا کمتر از تعرفه از موکل دریافت کند. در این صورت، الصاق تمبر مالیاتی و مالیات سالیانه با توجه به قرارداد مالی تعیین خواهد شد. لذا اخذ مبلغ بیشتر از تعرفه ایراد قانونی ندارد.


تمبر مالیاتی وکیل دادگستری

با توجه به اینکه مراحل دادرسی، معمولا، شامل مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر و مرحله ی اجرای حکم می باشد، می بایست اختیارات وکیل مشخص گردد زیرا اینکه وکیل تا چه مرحله ای از پرونده را انجام می دهد در میزان حق الوکاله و نحوه ی پرداخت موثر خواهد بود. در برخی پرونده ها (از جمله دعاوی و پرونده های طلاق) مرحله ی فرجام خواهی نیز وجود دارد. در ضمن، وکیل می بایست در هر مرحله از مراحل مذکور، وکالتنامه ی امضا شده ملصق به تمبر مالیاتی تقدیم دادگاه کند. حتی اگر اختیارات وکیل در وکالتنامه گسترده و کامل باشد و شامل تمام مراحل رسیدگی دادگاه شود هم الصاق تمبر مالیاتی هر مرحله ضروری بوده وکالتنامه، معمولا، توسط شعبه رسیدگی کننده اخذ و ضمیمه پرونده می گردد.


تعداد وکیل در یک پرونده

در پرونده های حقوقی و نیز پرونده های دادگاه کیفری دو، نمی توان بیش از دو وکیل اختیار کرد. در صورتی که موکل بخواهد دو وکیل داشته باشد باید میزان اختیارات وکلا را مشخص کند.


وکالت وکیل برای مطالعه پرونده

ممکن است وکالت، صرفا، به منظور مطالعه ی پرونده باشد که در این صورت، این پرونده جزء پرونده های وکیل در سیستم دادگستری محاسبه نخواهد شد. میزان حق الوکاله در مطالعه ی پرونده طبق تعرفه بسیار ناچیز است و به همین جهت، طبق توافق و قرارداد جداگانه ای ممکن است میزان حق الوکاله تعیین شود.


وکالت وکیل دادگستری در دادسرا

وکالتنامه هایی که برای شکواییه در دادسرا از موکل اخذ می شود، اگر اختیار وکالت در مرحله ی دادگاه نیز به وکیل داده شده باشد در مرحله ی دادگاه بدوی نیز کاربرد دارد و نیازی به تنظیم وکالتنامه ی جدید نیست. البته برای مرحله ی تجدیدنظر، وکالتنامه ی جدید ملصق به تمبر مالیاتی لازم است مگر اینکه اختیارات وکیل شامل مرحله ی تجدیدنظرهم بوده و در این صورت، الصاق تمبر مرحله تجدیدنظر بر روی کپی وکالتنامه ی مرحله ی بدوی اشکالی نخواهد داشت.


وکالت تضمینی وکیل دادگستری

وکیل نمی تواند نتیجه دعوا را تضمین کند اما می تواند با توجه به تجربه و دانش خود، نتیجه را تا حدود زیادی پیش بینی کند. بنابراین، وکیل تضمینی، وکالت تضمینی، قبول پرونده و پرداخت حق الوکاله به شرط تضمین و پیروزی و … نه تنها صحیح نیست بلکه تخلف انتظامی است یک نسخه از وکالتنامه و یک نسخه از قرارداد مالی (در صورت وجود) می بایست به موکل تسلیم شود.

*برای مطالعه در خصوص شکایت از وکیل داگستری، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: شکایت از وکیل دادگستری


استعفا یا انصراف وکیل دادگستری

وکیل می تواند در هر مقطع و مرحله از رسیدگی، به شرطی که استعفایش خیلی دیرهنگام و نزدیک به جلسه رسیدگی نباشد استعفا دهد. موکل نیز می تواند وکیل را عزل کند. البته در صورت عزل وکیل، حق الوکاله می بایست مطابق قرارداد مالی به وی پرداخت شود مگر اینکه وکیل و موکل طور دیگری توافق کرده باشند.

هزینه ی تمبر دادرسی، هزینه ی خدمات قضایی، هزینه ی کارشناسی و سایر هزینه هایی که برای انجام کار ضرورت دارد به عهده ی موکل است و جزء حق الوکاله نیست.


اخذ رسید از وکیل دادگستری

پرداخت هر گونه وجهی به وکیل بابت حق الوکاله می بایست در قبال اخذ رسید امضا شده باشد. البته واریز از طریق کارت به کارت یا فیش بانکی، خود، در حکم رسید است.


جزئیات و مراحل کار وکیل در پرونده

بهتر است در قرارداد با وکیل دادگستری، این مطلب حتما مشخص شود که تا کجای کار (پرونده) را وکیل می بایست انجام دهد. مراقب باشید در دام برخی موسسات حقوقی یا دلالان (به اصطلاح، کار چاق کن) که ادعای رابطه و نفوذ در دستگاه قضایی دارند نیافتید. در صورت تخلف وکیل دادگستری، استرداد پول از وی ممکن است، اما اگر قرارداد شما با این نوع از موسسه حقوقی باشد، استرداد پول داده شده در عمل، دشوار است.


میزان حق الوکاله در حکم دادگاه

وقتی دادخواستی به دادگاه داده می شود اگر خواهان وکیل داشته باشد، معمولا، مطالبه حق الوکاله نیز جزو خواسته هایی است که در دادخواست وکیل ذکر می شود. ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی نیز چنین مجوزی را به خواهان داده است.


تمبر مالیاتی وکیل دادگستری چقدر است

طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالتنامه ای که تمبر مالیاتی ندارد معتبر نیست. اما باید پرسید میزان تمبر مالیاتی وکیل چقدر است؟ برای پاسخ ابتدا باید دانست که میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، همان مبلغی است که در وکالتنامه قید شده است و دادگاه همان مبلغ را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار می دهد البته به شرطی که آن مبلغ کمتر از تعرفه نباشد (تعرفه حق الوکاله در سال 1385 توسط رییس قوه قضاییه تعیین شده است) اما اگر مبلغ مندرج در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد، فقط از حیث میزان تمبر مالیاتی ملاک قرار می گیرد ولی از حیث محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله، تعرفه قانونی ملاک خواهد بود.


تفاوت حق الوکاله تعرفه و قرارداد

مثال1: اگر میزان حق الوکاله در دعوایی طبق تعرفه یک میلیون تومان باشد ولی در قرارداد بین وکیل و موکل، دو میلیون تومان نوشته شده باشد، دادگاه دو میلیون تومان را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار خواهد داد ولی اگر دادگاه بخواهد خوانده را محکوم به پرداخت خسارت حق الوکاله به نفع خواهان کند، به یک میلیون تومان حکم خواهد داد.

مثال2: اگر وکیل و موکل به جای تعرفه که یک میلیون تومان است، پانصد هزار تومان بنویسند، دادگاه بر مبنای یک میلیون تومان (یعنی همان تعرفه قانونی) تمبر مالیاتی را محاسبه خواهد کرد ولی در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، او را به پانصد هزار تومان بابت حق الوکاله محکوم خواهد کرد.

نکته: طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1339: « میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری (فعلا رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود. مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»

تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل دادگستری: «وکلای دادگستری مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی، روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال، مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری که خواسته ی آن مالی است، پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است، پنج درصد حداقل حق الوکاله در آیین نامه حق الوکاله در هر مرحله.»

نکته1: وکالتنامه های وکیل دادگستری لازم است در هر مرحله (مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر، مرحله فرجام و مرحله اجرای حکم) تمبر مالیاتی داشته باشد. بنابراین نباید تصور شود که یک بار تمبر زدن وکالتنامه برای مرحله بدوی، کافی است مگر اینکه پرونده بیشتر از یک مرحله جریان پیدا نکند.


حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و تجدیدنظر

نکته2: پنج درصد از حق الوکاله که بابت تمبر مالیاتی اخذ می شود، برای دو مرحله می باشد یعنی 60 درصد برای مرحله بدوی و 40 درصد برای مرحله تجدیدنظر. در ضمن، باید دانست که این 5 درصد، صرفا، به عنوان علی الحساب است لذا نباید تصور شود که مالیات پرونده، با همین 5 درصد تسویه شده است. میزان مالیات وکیل، در اداره های مالیاتی با در نظر گرفتن میزان تمبر مالیاتی در دفترچه مالیاتی وکیل محاسبه و تعیین خواهد شد.

برای مطالعه در خصوص تجدیدنظرخواهی، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی

ضمانت اجرای ماده 103 مذکور در فوق، در تبصره 1 این ماده آمده است: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها»

تبصره 1: وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و شهرداری ها موظف اند مالیات را از حق الوکاله وکیل کسر و به حساب دارایی واریز کنند.

تبصره 2: در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر در وکالتنامه اش نخواهد بود (تبصره 3 ماده 103)


وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + شش =