وکیل طلاق

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری-بخش اول

ماده ۷۳ آیین نامه: مجازاتهای انتظامی عبارت است از: ۱- توبیخ بدون درج در پرونده  ۲-  توبیخ با درج در پرونده  ۳-  توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون  ۴-  کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه  ۵-  تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال  ۶-  عدم تمدید پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال یا ممنوعیت از وکالت در محل معین برای مدت ۵ سال  ۷- عدم تمدید پروانه وکالت به طور دائم

تخلفات مستلزم مجازات های درجه 1 و 2 (ماده ۷۴ آیین نامه):

«مجازات تخلف از نظاماتی که توسط مقامات ذیصلاح قانونی تعیین می شود درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون، مستقلا یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس کانون، مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود.»

تخلف مستلزم مجازات درجه ۳ (ماده 75 آیین نامه):

۱- چنانچه {وکیل دادگستری} به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم، در محکمه ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به دیگر محاکم لایحه بفرستد یا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.

۲- کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون، و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاه ها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‌شود به خوبی و با علاقه مندی انجام دهد.

۳- کلیه اوراق فرستاده شده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا حکم که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود، به محض ارائه ، قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.

۴- وکالتنامه را در فرم مخصوص تنظیم نماید و نسخه ای از وکالتنامه یا سایر اوراق را به موکل بدهد.

۵- رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد.

۶- دفتر وکالت خود را برای ۴ ساعت در هر روز یا ۲۴ ساعت در طول یک هفته مفتوح نگه دارد.

۷- بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید اسناد موکلین، درآمد و هزینه و دفتر نماینده را نگهداری و تکمیل نماید.

۸- قبل از دادرسی، اهتمام به صلح و سازش بین موکل و طرف وی بورزد.

۹- دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ویژه از حیث تمبر، به دادگاه تقدیم نماید.

۱۰- در نگهداری و حفظ کارت شناسایی، دفترچه و پروانه وکالت اهمال ننماید.»

تخلفات مستلزم مجازات های درجه ۳ یا ۴ (ماده ۷۶ آیین نامه):

۱-  تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با این افراد.

۲- عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل.

۳- اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تجدید تمبر.

۴- عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه به گونه ای که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد. از وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد.

۵- اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد.

۶- عدم رعایت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.

۷- سوء استفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی.

۸- اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است.»

تخلفات مستلزم مجازات درجه ۴ (ماده ۷۷ آیین نامه):

۱- مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باشد مانند اینکه از پرداخت دیون مسجل خود امتناع کند یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی که مناسب دفتر وکالت نیست دفتر دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله نماید.

۲- در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر، درجه میزان تحصیلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیر واقعی مانند سابقه قضاوت و یا عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها و…  استفاده نماید.

۳-  در صورتی که به وسیله فریبنده، تحصیل وکالت نماید.

۴- در صورتی که زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل، قرار داده و در موردی که قرار در بین نباشد زائد بر تعرفه مصوب یا زائد بر هزینه های قانونی، وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

۵- در صورتی که استعفای خود را از وکالت به وکیل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.

۶- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است، در اسرع وقت، به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود یا از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده مانند حق اعتراض به رأی (واخواهی، تجدید نظر) استفاده ننماید یا با وجود عدم تصریح به اختیار خاص در وکالتنامه، آن را اعمال نماید ولو آنکه موکل، شفاها، یا به طریق دیگر این اختیار را به او داده باشد.

۷- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلا به مناسبت  سمت قضایی، یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.

۸- در صورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی و مملکتی یا شهرداری یا شرکتها یا موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته علیه آنها قبول وکالت نماید.

۹- در صورتی که برای تسریع یا تطویل دادرسی، به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت یا تغییر اقامتگاه یا محل سکونت متوسل شود و، به طور کلی، به تشخیص محکمه صالح، از مواد قانون در راستای این امور سوء استفاده نماید.

۱۰- در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوا و سایر اشخاص، برخلاف احترام اظهاری نماید.

۱۱- در صورتی که در قرارداد خصوصی، شروطی را بر خلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند یا شروطی را بدون رضایت موکل به وی تحمیل نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه خلاف مصلحت موکل عمل کند.

۱۲- هرگونه ارتباط غیر اداری به منظور تبانی با قضات و کارمندان دادگستری و مراجع ذیربط دیگر {برقرار نماید} یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجوه نقدی و غیر نقدی به کارمندان یا قضات دادگستری و سایر ادارات و سازمانهای دولتی و غیره {بپردازد}.

۱۳- وکالتنامه را ناقص تنظیم نماید یا آنرا ثبت نشده یا فاقد تاریخ و امضا تقدیم کند یا امضای موکلی که در مرئی و منظر وی انجام نشده است یا اوراق منضم به دادخواست که اصول آن را رؤیت نموده است گواهی نماید یا وکالتنامه سفید را به امضای موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نماید.

۱۴- اوراق و وکالتنامه سفید امضا خود را در اختیار غیر قرار دهد.

تبصره- اعمال مجازات درجه ۴ برای وکلای پایه یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه دو و برای وکلای پایه دو به میزان کاراموزان وکالت برای مدت معین (بین سه ماه تا سه سال) می شود و برای کارآموزان وکالت، منجر به تعلیق پروانه کارآموزی برای مدت معین خواهد شد.»

* برای ملاحظه بخش دوم این نوشتار، اینجا را کلیک کنید.

* برای مطالعه در خصوص مراجع شکایت از وکلای دادگستری و رسیدگی به تخلفات ایشان، مراجعه شود به: «دادسرا و دادگاه انتظامی وکلای دادگستری» در سایت وکیلسرا

و نیز، کتاب “مراجع اختصاصی قضایی و شبه قضایی”: دکتر نصرالله قهرمانی و شهرزاد شمسا

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی:  مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 12 =