وکیل پایه یک دادگستری

آيين‌نامه اجرایی شكار ويژه ماده 1- اجراي برنامه شكار توسط مقامات عالي رتبه كشورهاي خارجي در ايران از شمول ضوابط و‌دستورالعملهاي عمومي‌شكار مستثني بوده و تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.
‌كليه دستگاههاي دولتي و مراجع ذي‌ربط موظف به رعايت اين مقررات مي‌باشند.
‌تبصره – در صورت ابهام در تشخيص مقامات و شخصيت‌هاي موضوع اين ماده نظر وزارت خارجه‌مناط اعتبار است.

ماده 2-
‌سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع ذي‌صلاح در امر حفاظت و بهره برداري پايدار‌از حيات وحش و محيط زيست كشور با توجه به وضعيت و جمعيت گونه‌هاي قابل شكار و حمايت شده و‌شرايط اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل محيط براي بهره برداري، تعداد مجاز و سهميه قابل شكار در يك‌فصل شكار را معين و بر آن اساس پروانه ويژه شكار را در چارچوب قوانين و مقررات شكار و صيد و‌تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد كرد.
‌تبصره – در مورد جانوران وحشي غير حمايت شده، سازمان مذكور پروانه عادي شكار را به تعداد مورد‌نياز بدون رعايت سهميه و اعمال محدوديت ويژه براي مقامات مذكور اين آيين‌نامه صادر خواهد كرد.

ماده 3-
درخواستهاي شكار مقامات كشورهاي خارجي بدواً بايد از طريق وزارت امور خارجه از جهت‌احراز موقعيت در خواست كنندگان به عنوان مقامات مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه مورد بررسي و تأييد‌قرار گرفته و در صورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست اجراي برنامه شكار از لحاظ وجود‌سهميه شكار و عدم مواجه با فصل ممنوعيت شكار در كشور بلامانع باشد سازمان مذكور بر اساس معرفي و‌تأييد وزارت امور خارجه، پروانه شكار ويژه را با تعيين زمان، مكان و تعداد مجاز شكارچيان به نام‌معرفي‌شدگان صادر خواهد نمود.
‌تبصره – در صورتي كه ساير مراجع و مقامات كشور نيز در جريان درخواست مقامات مذكور در ماده‌يك اين آيين‌نامه براي شكار در ايران باشند بايد مراتب را به وزارت امور خارجه منعكس نمايند تا از آن‌طريق بررسي و اقدام شود.

ماده 4-
وزارت امور خارجه ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي جمهوري‌اسلامي ايران نسبت به آشنا سازي و توجيه مقامات و اشخاص مذكور در ماده يك اين آيين‌نامه به منظور‌رعايت كامل قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران از جمله مقررات و ضوابط شكار و صيد اهتمام‌لازم را به عمل آورند.
‌سازمان حفاظت محيط زيست، قوانين و مقررات محيط زيست و شكار و صيد و ساير ضوابط مرتبط با‌شكار ويژه را به شكل مناسب و قابل استفاده براي مقامات خارجي تهيه و در اختيار وزارت امور خارجه قرار‌خواهد داد.

ماده 5-
‌به منظور هماهنگي در حسن اجراي اين آيين‌نامه و رعايت مصالح و منافع جمهوري اسلامي‌ايران به‌ويژه حفظ اعتبار و شئونات دولت در مجامع و كنوانسيون‌هاي بين المللي و همچنين انطباق برنامه‌شكار مقامات و اشخاص مذكور در ماده (1) با مقررات و شرايط زيست محيطي، اجتماعي، سياسي و‌فرهنگي كشور و اولويت بندي پذيرش متقاضيان، كميته هماهنگي متشكل از معاونان وزارتخانه‌هاي امور‌خارجه، كشور، اطلاعات، رييس كميسيون مشترك با كشور مربوط، سازمان حفاظت محيط زيست و استاندار‌استان مربوط تشكيل مي‌شود.
‌صدور مجوز و پروانه ويژه شكار توسط سازمان محيط زيست و قبول درخواست مقامات مذكور و انجام‌تشريفات دعوت و پذيرايي از آنان پس از طرح موضوع در كميته يادشده و تبادل نظر و هماهنگي‌هاي لازم‌صورت خواهد گرفت.
‌تبصره – ‌مسؤوليت و محل استقرار دبيرخانه كميته هماهنگي در سازمان حفاظت محيط زيست
‌خواهد بود. ‌و سازمان ياد شده موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست نسبت به
‌تشكيل جلسه اقدام نمايد. ‌در غير اين صورت وزارت امور خارجه نسبت به تشكيل جلسه اقدام خواهد نمود.

ماده 6-
‌مقامات و اشخاص دارنده مجوز شكار ويژه و همراهان آنان موظفند كليه قوانين و مقررات‌دولت جمهوري اسلامي ايران و ضوابط و مقررات شكار و صيد از قبيل تعداد و محل مجاز شكار يا‌ممنوعيت‌ها و محدوديتهاي اعلام شده را كاملاً رعايت نمايند.
‌در صورت عدم توجه به مقررات مذكور، سازمان حفاظت محيط زيست با هماهنگي و همكاري‌دستگاههاي ذي ربط(‌وزارت امورخارجه، وزارت كشور و وزارت اطلاعات) ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا‌ضمن متوقف شدن برنامه شكار و خروج مقامات شكارچي و همراهان آنان از شكارگاه، مراتب تخلف از‌مقررات و ضوابط شكار به اطلاع آنان رسيده، پذيرش درخواست و تصويب برنامه‌هاي شكار آنان براي‌سالهاي آتي نيز منتفي گردد.

ماده 7-
به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست و ممانعت از بروز آثار نامطلوب زيست محيطي،‌فرهنگي و اجتماعي و كاهش تاثيرات منفي ناشي از حضور و اقدامات وسيع و چشمگير هيأت‌هاي بزرگ‌شكارچي بويژه مقامات كشورهاي عربي در مناطق و شكارگاههاي جنوبي كشور، ورود و حضور هيأت‌هاي‌بزرگ شكارچي در شكارگاهها ممنوع بوده، نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران موظفند محدوديت‌شكارچيان و همراهان آنان و تعداد مشخص و محدود شكارچي را كه در كميته هماهنگي معين و به وزارت‌امور خارجه اعلام خواهد شد به اطلاع مقامات متقاضي شكار برسانند
‌تبصره – كليه استانداري‌ها و ساير دستگاههاي ذي ربط در استانها موظف به رعايت مفاد اين آيين‌نامه و‌همكاري با دستگاههاي موضوع ماده(5) آيين‌نامه مي‌باشند.

ماده 8-
اجراي برنامه شكار در قرق‌هاي اختصاصي سازمان، تابع مقررات جداگانه‌اي است كه به‌تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرایی شكار ويژه


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 15 =