نوشته‌ها

سایت وکیل

چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی

چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی در رسیدگی به دعاوی چک، گهگاه اختلاف نظرات فاحشی در بین قضات دادگاهها دیده می شود که در مواردی، زیان های جبران ناپذیری را برای یکی از طرفین دعوی در پی دارد. مواردی هست که حتی یک وکیل باتجربه و کارکشته نیز از پیش …
Call Now Button