نوشته‌ها

وکیل ملکی

پرونده های کیفری دیوان عالی کشور

پرونده های کیفری دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در یک نگاه آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن ا…
شماره تلفن وکیل

قرار کارشناسی در پرونده های کیفری

قرار کارشناسی در پرونده های کیفری در برخی پرونده های دادگستری، تعیین تکلیف موضوع شکایت بستگی به نظر کارشناس دارد. مثلا در شکایت چک کیفری ممکن است مشتکی عنه ادعا کند که او چک را امضا نکرده یا چک سفید امضا بوده و...، که در این خصوص، بازپرس یا دادیار…
Call Now Button