نوشته‌ها

دفاعیات وکیل دادگستری در جرایم رایانه و رسانه

دفاعیات وکیل دادگستری در جرایم رایانه و رسانه یکی از مصادیق جرایم شبکه های اجتماعی، افشای اطلاعات خصوصی یا تهدید به افشای اطلاعات خصوصی است که هر دو اینها در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده است. شما در حال مطالعه مطلب دفاعیات وکیل دادگ…
وکیل مهریه

مشاوره با وکیل در خصوص جرم ربا

مشاوره با وکیل در خصوص جرم ربا ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، د…
Call Now Button