نوشته‌ها

خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری اساسنامه ديوان بين‌المللی دادگستری  ماده 1 - ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور ملل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تأسيس شده بر طبق مقررات اين اساسنامه‌تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود. ‌فصل اول ‌در ت…
Call Now Button