نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

‌قانون مربوط به مواد روان‌گردان

‌قانون مربوط به مواد روان‌گردان ماده 1 - مواد روان گردان به موادي گفته مي‌شود كه در فهرست‌هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است. وزارت بهداري در صورت توصيه‌كميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد مي‌تواند در فهرستهاي چهارگانه مذكور با تصويب هيأت وزيران…
Call Now Button