نوشته‌ها

وکیل خانواده

وکیل ممنوع الخروج کردن ممنوع الخروج شدن

وکیل ممنوع الخروج کردن ممنوع الخروج شدن برای ممنوع الخروجی معمولا مرجع مربوطه نامه ای به دادستانی کل می زند و دادستانی هم به اداره گذرنامه و شخص مورد نظر ممنوع الخروج می شود. ممنوع الخروجی از طریق اجراییات ثبت، بسیار سریع تر انجام می ش…
Call Now Button