نوشته‌ها

وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…

محاسبۀ مقدار قدرالسهم آپارتمان از عرصه

/
محاسبۀ مقدار قدرالسهم آپارتمان از عرصه مجتمع آپارتمانی دارای …
وکیل پایه یک دادگستری

توضیح انتقادی صدور اسناد مالکیت تک برگی

/
توضیح انتقادی صدور اسناد مالکیت تک برگی نوع ملک؛ کاربری؛ نوع و…

تجمیع حدود املاک

/
تجمیع حدود املاک تجمیع حدود املاک یکی از اقداماتی است که در ا…
وکیل

مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی

/
مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی (قسمت نخست) " محاکم دادگستری …
وکیل

اسناد مالکیت تک برگی - قسمت پنجم

/
اسناد مالکیت تک برگی - قسمت پنجم دستورالعمل صدور سند مالکیت جدید ماده 11-  …
وکیل

تفکیک یک واحد آپارتمان از یک مجموعه

/
تفکیک یک واحد آپارتمان از یک مجموعه در صورت خودداری مالک از انتقال یک…
وکیل

اسناد مالکیت تک برگی - قسمت چهارم

/
اسناد مالکیت تک برگی - قسمت چهارم دستورالعمل نحوۀ صدور سند مالکیت جدید ماده 7…
خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

تعارض در املاک و ملک

/
تعارض در املاک و ملک 1 شرط تحقق تعارض، عدم یقین به مالکیت مورد اختل…
وکیل پایه یک دادگستری

قوانین ملکی در معاملات

/
قوانین ملکی در معاملات وقتی تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین نیازه…