نوشته‌ها

ملاقات با کودک در دادگاه خانواده

ملاقات با کودک در دادگاه خانواده در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مقرر شده است در صورتی که والدین کودک به هر علتی، در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آنها که طفل تحت سرپرستی و حضانت او نمی باشد، حق ملاقات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات …
Call Now Button