نوشته‌ها

وکیل طلاق

ملاحظاتی در خصوص جرایم منافی عفت

ملاحظاتی در خصوص جرایم منافی عفت رابطه نامشروع مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهن…
Call Now Button