نوشته‌ها

دفتر وکالت

دعوی مستأجر موقوفه علیه مزاحمت مالک ملک مجاور

دعوی مستأجر موقوفه علیه مزاحمت مالک ملک مجاور در خصوص موضوع وقف، سوالات بسیاری وجود دارد که دانستن آن بخصوص برای وکیل دادگستری ضروری است. گستردگی مسائل حوزه ی وقف که مسائل مختلف آن از جمله شرایط وقف، عین موقوفه، موقوف علیهم، متولی و... را تش…
Call Now Button