نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

مدت مدیریت در شرکتهای سهامی

مدت مدیریت در شرکتهای سهامی طبق ماده 109 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.» ماده 136 لایحه مذکور مقرر می دارد: «در صور…
Call Now Button