نوشته‌ها

وکیل کیفری

مجازات های تتمیمی (تکمیلی) اشخاص حقوقی

مجازات های تتمیمی (تکمیلی) اشخاص حقوقی توضیح: مجازاتهای تتمیمی یا تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به جز مجازات اصلی، در حکم محکومیت متهم گنجانده و در دادنامه قید می شود. صدور حکم به مجازات تکمیلی در مواردی، الزامی (اجباری) و در مواردی اختیا…
Call Now Button