نوشته‌ها

وکیل

نکاتی در خصوص ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

نکاتی در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه …
Call Now Button