نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

نکاتی در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

نکاتی در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری نکته1: بناهای احداثی در ملکی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر ایجاد گردیده، به استناد تبصره 9 ماده 100 ، خارج از شمول ماده صد بوده و نمی توان در کمیسیون ماده 100 مطرح نمود. البته باید توجه شود عدم شمو…
Call Now Button