نوشته‌ها

وکیل شرکت

قرار منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی

قرار منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی قرار منع تعقیب شاید آب سردی یاشد بر تن شاکی، مخصوصا از نوع مالباخته. متاسفانه، آنچه ملاحظه می گردد این است که گاهی در صدور این قرار، تعجیل و افراط می گردد و به نوعی، شاکی از احقاق حق خود ناامید می شود. اما…
شماره تلفن وکیل

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. این قرار زمانی صادر می شود که: الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد. ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.   پادکست مشاوره صوتی مصطفی …
Call Now Button