نوشته‌ها

وکیل

قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار جلب به دادرسی سخن گفته شده است. در واقع، قرار جلب به دادرسی، همان قرار مجرمیت سابق است. در نتیجه، باید گفت که در قانون جدید آیین دادرس…
Call Now Button