نوشته‌ها

وکیل ملکی

فرجام خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور

فرجام خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌کند بلکه عملکرد نظارتی دارد. به عبارت دیگر، تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی  بر عهده دیوان عالی کشور (ماده ۳۶۶ قانون آی…
Call Now Button