نوشته‌ها

وکیل طلاق

طلاق به جهت عسروحرج زوجه

طلاق به جهت عسروحرج زوجه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورتی که ا…
Call Now Button