نوشته‌ها

وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق و مشاوره طلاق

در مشاوره با وکیل طلاق چه چیزهایی آگاه می توان شد؟ وکیل طلاق به شما خواهد گفت که صرف اثبات رابطه ی نامشروع شوهر، نمی تواند موجب «عسر و حرج» تلقی و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زن قلمداد شود، مگر اینکه رابطه ی نامشروع تکرار شود یا دلایل دیگری هم مطرح شود.


وکیل طلاق و واقعیت طلاق در دادگاه خانواده

گرچه شاید برخی بدانند اما وکیل طلاق به شما یادآوری خواهد کرد که در ایران، مرد می تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد (ماده 1133 قانون مدنی) و اگر شوهر بتواند ارتباط نامشروع همسرش را ثابت کند، شرط تنصیف (تعلق اموال شوهر، تا نصف آن به زن) اجرا نخواهد شد. وکیل طلاق به موکل خواهد گفت که “تنصیف” دقیقا به معنای نصف اموال نیست بلکه تا “نصف اموال” را در بر می گیرد؛ وکیل طلاق، صراحتا، باید به شما بگوید که تنصیف در رویه دادگاه های خانواده، بر اساس مدت زمان زندگی مشترک، تعیین خواهد شد.


وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق اما، در خصوص طلاق توافقی، باید آخرین شیوه ی رسیدگی به این نوع طلاق را در دادگاههای خانواده بداند؛ و بگوید که گواهی پزشکی قانونی در چه مواردی ضرورت دارد. گواهی عدم بارداری اگر زن ساکن ایران نباشد چگونه انجام خواهد شد. مضافا اینکه وکیل طلاق بر این نکته واقف است که طلاق توافقی، در رویه ی دادگاههای خانواده، از نوع طلاق خلعی بائن محسوب می شود؛ یعنی از طرف مرد قابل رجوع نیست، مگر اینکه زن بخواهد ظرف سه ماه از ثبت صیغه ی طلاق به مهریه رجوع کند. مطلبی که اگر وکیل طلاق به موکل (زوج) نگوید گاهی در ادامه، خطرآفرین می شود.

وکیل طلاق

وکیل طلاق


وکیل طلاق و نکته هایی از وکالتنامه طلاق توافقی

وکیل طلاق به روشنی برای شما توضیح  خواهد داد که اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد، برای اقدام به طلاق می بایست، الزاما، آن وکالت را به یک وکیل پایه یک دادگستری تفویض کند. حضور یک وکیل دادگستری، الزامی است اما وکیل دوم اختیاری خواهد بود؛ اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق)، زن با داشتن وکالت در طلاق، می تواند به تنهایی اقدام به ثبت طلاق در دفترخانه کند و نیازی به حضور مرد نخواهد بود. وکالتنامه باید بلاعزل و قابل توکیل باشد. وکیل طلاق در یک نگاه به وکالتنامه طلاق توافقی، ایرادات احتمالی آن را به شما یادآور خواهد شد؛ ایراداتی که اگر، قاضی دادگاه خانواده، تیز بین باشد، احتمالا، شما را با مشکل مواجه کرد.


پادکست اختصاصی درباره طلاق از وکیل پایه یک دادگستری مصطفی محمدی به صورت موقتی رایگان

 


وکیل طلاق یکطرفه از جانب زوجه

یکی دیگر از مواردی که ممکن است حسب مورد در جلسه مشاوره از وکیل طلاق پرسیده شود راجع به طلاق یکطرفه از طرف زن است؛ در دعوی طلاق یکطرفه از طرف زن می بایست یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در عقدنامه، یا «عسر و حرج» زن اثبات گردد. در دوران عقد، هم به همین صورت است، با این تفاوت که زن «حق حبس» دارد البته منوط به اینکه قبلا «تمکین خاص» (همخوابگی) نکرده باشد. حق حبس، حتی به رغم پذیرش اعسار و تقسیط مهریه از طرف دادگاه، همچنان برقرار خواهد بود.

رجوع شود به: طلاق به جهت عسر و حرج زوجه


وکیل طلاق یکطرفه از جانب مرد و نکته های اعسار مهریه

وکیل طلاق توضیحاتی هم در خصوص اعسار و تقسیط در رویه دادگاههای خانواده به منظور ثبت صیغه طلاق خواهد داد؛ دانستن اینها و موارد دیگری احتمالا برای موکل مهم است اما وکیل طلاق نکته ها و ظرافت های هر کدام را نیز به سبک خودش به زبان ساده و غیرحقوقی، برای موکل شرح خواهد داد؛ به موکل باید آرامش داد؛ زبان حقوقی در جای خود (دادگاه) به کار خواهد آمد و نیازی به گیج کردن و استرس وارد کردن به موکل نیست؛ وکیل خوب اینها را خوب می داند.

وکیل طلاق

وکیل طلاق

برای مطالعه در خصوص اعسار مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: اعسار؛ خوب یا بد


وکیل طلاق و مختصری از شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در عقدنامه های رسمی در دوازده بند مندرج گردیده است.  زوجین می‌توانند شروط دیگری را نیز به آن اضافه کنند یا کم کنند. همچنین مرد می تواند، هیچکدام از شروط ضمن عقد را امضا نکند (البته این بستگی به توافق زوجین دارد.)

برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج


انواع طلاق در فقه و دادگاه خانواده

انواع طلاق در فقه اسلام

فقیهان، طلاق را به دو نوع تقسیم کرده اند: طلاق بدعی و طلاق سُنی {یعنی مطابق با سنت و شریعت}

طلاق بدعی طلاقی است که حائز شرایط صحت طلاق نباشد اما طلاق سُنی طلاقی است که صحیحا واقع میگردد و حائز شرایط صحت طلاق است.

طلاق سنی به دو قسم است:  ۱- طلاق بائن  ۲- طلاق رجعی

طلاق بائن: طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع به زن در عده آن طلاق را نداشته باشد؛ گاهی هم طلاق بائن اصلا عده ندارد تا حق رجوع برای زوج در آن ممکن باشد.

طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که شوهر حق دارد در طول ایام عده آن، به همسرش رجوع کند که در صورت رجوع، بدون نیاز به عقد جدید، همان ازدواج سابق با همان میزان مهریه و شرایط، ادامه می یابد.

 همچنین طلاق رجعی، خود نیز به دو قسم تقسیم گردیده است: ۱- طلاق رجعی عدّی  ۲- طلاق رجعی غیر عدّی

طلاق رجعی عدی آن است که شوهر بعد از طلاق و در ایام عده به همسر خود رجوع و با او نزدیکی کرده باشد، در غیر این صورت، طلاق رجعی از نوع غیر عدی خواهد بود.


طلاق بائن

طلاق بائن شامل ۶ مورد است:

۱-  طلاق غیر مدخوله  ۲-  طلاق صغیره (طلاق دختری که 9 سالش تمام نشده است)  ۳-  طلاق یائسه

نکته: این سه طلاق مذکور در فوق، عده ندارند

۴- طلاق خلع: طلاق خلع طلاقی است که زن از شوهر خود تنفر دارد. در این صورت باید مهریه یا مالی را به شوهر خود بذل نماید که می‌تواند از معادل مهریه بیشتر باشد.

5-  طلاق مبارات: در طلاق مباراتی، تنفر از سوی دو طرف (زن و شوهر) است. در این صورت، میزان مهریه یا مالی که از طرف زن بذل می گردد نباید از معادل مهریه بیشتر شود.

۶- سه طلاقه: اگر بعد از هر بار طلاق بین زوجین، رجوع واقع شده باشد، این طلاق سوم، بائن است یعنی دیگر قابل رجوع نخواهد بود.

در طلاق بائن چه در زمان عده و چه خارج از آن مدت، حق رجوع برای شوهر وجود ندارد. همچنین در طلاق رجعی نیز پس از پایان عده، حق رجوع برای مرد وجود ندارد. بنابراین، فقط در طلاق رجعی، آن هم در طول زمان عده طلاق، شوهر حق رجوع دارد. رجوع یعنی بازگشت شوهر به ازدواج سابق و پشیمانی او از طلاق. در این صورت، طلاق، کان لم یکن گردیده و ازدواج سابق بدون نیاز به عقد جدید، با همان شرایط و مهریه سابق، ادامه می یابد. رجوع، از نظر ماهیت حقوقی، ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) است یعنی نیازی به رضایت طرف مقابل ندارد.


در ادامه، به انواع طلاق که در عمل صورت می گیرد به اختصار اشاره می گردد:

طلاق در دادگاه خانواده

طلاق یکطرفه از جانب مرد

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران: « مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» بنابراین، طلاق به اراده و خواست مرد صورت می گیرد بدون اینکه دلیل خاصی لازم باشد. زن هم میتواند درخواست طلاق بدهد اما باید بتواند یکی از شروط ضمن عقد  مندرج در عقدنامه (سند نکاح) را ثابت کند یا اینکه بتواند عسر و حرج خود را نزد دادگاه ثابت کند. در غیر این صورت، زن نمیتواند طلاق بگیرد.


طلاق یکطرفه از جانب زن

به استناد ماده ۱۱۲۹ (استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسروحرج زوجه)؛ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی (شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق)؛ به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی (غیبت شوهر به مدت چهار سال)

برای مطالعه در خصوص جزئیات عسر و حرج در طلاق، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: طلاق به جهت عسر و حرج زوجه


طلاق توافقی

طلاق توافقی معمولا با حضور زوجین در دادگاه خانواده و طی مراحل مشاوره صورت می گیرد. گاهی هم برای طلاق توافقی، وکالت در طلاق داده می شود. وکالت در طلاق معمولا به منظور طلاق توافقی تنظیم و توسط شوهر به زن داده می شود. هماتنطور که از نام آن مشخص است، یعنی طلاق توافقی، لذا می بایست بر سر موضوعاتی مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند و در مواردی، شکایتهای قبلی و مطروحه زوجین علیه یکدیگر توافق صورت گرفته باشد.


کاربرد شروط ضمن عقد در طلاق

شروط ضمن عقد مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در عقدنامه های رسمی در دوازده بند مندرج گردیده است.  زوجین می‌توانند شروط دیگری را نیز به آن اضافه کنند یا کم کنند. همچنین مرد می تواند، هیچکدام از شروط ضمن عقد را امضا نکند (البته این بستگی به توافق زوجین دارد.)

برای مطالعه در خصوص شروط ضمن عقد، مراجعه شود به دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج در سایت وکیل سرا


وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  

Call Now Button