نوشته‌ها

وکیل خانواده

طرح دعوا علیه ادارات دو نکته کاربردی

طرح دعوا علیه ادارات دو نکته کاربردی طرح دعوا علیه موقوفه مطابق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. در نتیجه در اموری که مربوط به موقوفه است و ممکن است الزاماتی برای موق…
Call Now Button