نوشته‌ها

وکیل حرفه ای

شکایت از قاضی (برخی از مهمترین تخلفات قضات)

/
شکایت از قاضی (برخی از مهمترین تخلفات قضات) ۱-  دستور جلب متهم ب…