نوشته‌ها

وکیل ملکی

توقیف سهام شرکت تجاری

شما در حال مشاهده مطلب توقیف سهام شرکت تجاری هستید . سهام بی نام مطابق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام با قبض…
Call Now Button