نوشته‌ها

وکیل دادگستری

جرم زنا

جرم زنا ، انواع و مجازات هر یک ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه، در قُبُ…
Call Now Button