نوشته‌ها

وکیل طلاق

رفع اختلاف در مفاد حکم اجرایی مدنی

رفع اختلاف در مفاد حکم اجرایی مدنی حکم قطعی و قابل اجرا حکم قطعی به تصمیمی گفته می شود که مهلت تجدیدنظر آن سپری شده یا  با وجود تجدید نظرخواهی، در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است. حکمی را میتوان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته…
Call Now Button