نوشته‌ها

وکیل حرفه ای

مهمترین و کابردی ترین مسائل دیه

مهمترین و کابردی ترین مسائل دیه ماده 594قانون مجازات اسلامی- «موارد دیه ی کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.» دیه ی کامل مقرر برای …
Call Now Button