نوشته‌ها

دعوای نفقه و تمکین در دادگاه خانواده

دعوای نفقه و تمکین در دادگاه خانواده نفقه همان خرجی یا مخارج زندگی مشترک است و بر اساس قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا…
Call Now Button