نوشته‌ها

وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…

وکیل تجدیدنظر

/
وکیل تجدیدنظر در دعاوی اصلی، دادخواست وکیل با سایر اشخاص چند تفاوت دا…

اعلام انکار وتردید و ادعای جعلیت

/
اعلام انکار وتردید و ادعای جعلیت اعلام انکار در آیین دادرسی مدنی، ا…

محاسبۀ مقدار قدرالسهم آپارتمان از عرصه

/
محاسبۀ مقدار قدرالسهم آپارتمان از عرصه مجتمع آپارتمانی دارای …

رأی وحدت رویه چیست

/
رأی وحدت رویه چیست رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مه…

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

/
صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، در خصوص تخلفات ساختمانی…

کمیسیون ماده 100 شهرداری

/
کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده صد شهرداری، اولین بار در راس…