نوشته‌ها

وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…

وکیل تجدیدنظر

/
وکیل تجدیدنظر در دعاوی اصلی، دادخواست وکیل با سایر اشخاص چند تفاوت دا…

قراردادهای انتقال فناوری

/
قراردادهای انتقال فناوری، در این نوشتار، قراردادهای انتقال ف…

رأی وحدت رویه چیست

/
رأی وحدت رویه چیست رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مه…

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

/
صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، در خصوص تخلفات ساختمانی…

کمیسیون ماده 100 شهرداری

/
کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده صد شهرداری، اولین بار در راس…