نوشته‌ها

وکیل ملکی

مطالبی در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده

مطالبی در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند  مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲) مثلا ا…
Call Now Button