نوشته‌ها

وکیل دادگستری

قذف

قذف ماده 245 قانون مجازات اسلامی: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هر چند مرده باشد.» نکته 1: حد قذف هشتاد ضربه شلاق است. نکته 2: اگر زنی ادعا کند که مردی با او زنا کرده است و نتواند آن را اثبات کند، مستوجب حد قذف …
Call Now Button