نوشته‌ها

وکیل مهریه

اتهام شرب خمر برای راننده وسیله نقلیه

اتهام شرب خمر برای راننده وسیله نقلیه ماده 265 قانون مجازات اسلامی: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.» نکته 1: حکم این ماده مستند به روایات شرعی است. نکته 2: اگر متهم در مرجع انتظامی (درکلانتری یا آگاهی) یا نزد بازپرس اقرار به جرم کند اما در دادگ…
Call Now Button