نوشته‌ها

دفتر وکالت

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال، به طور خلاصه، باید گفت بسته به اینکه معترض در مورد مالی که توقیف شده، سند رسمی داشته باشد یا نه، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه ن…
Call Now Button