نوشته‌ها

وکیل دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد تهران

وکیل دادسرای ناحیه 38 ارشاد تهران دادسرای امنیت اخلاقی  دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38) تهران تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 تهران یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون ز…
Call Now Button