نوشته‌ها

وکیل کیفری

نکته های حقوقی جرم آدم ربایی و کودک ربایی

نکته های حقوقی جرم آدم ربایی و کودک ربایی جرم آدم ربایی از دسته ی جرایم علیه اشخاص می باشد و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. در تهران، دادسرای جنایی در مرحله ی تعقیب و تحقیقات اولیه تا صدور کیفرخواست به این نوع شکایات رسیدگی می کن…
Call Now Button