نوشته‌ها

وکیل خانواده

نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی

نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی امروزه چک دیگر اعتبار سابق را ندارد. گاهی حتی برخی آن را یک برگه بی ارزش می پندارند و گاهی هم صادر کننده ی چک با خیالی آسوده، دارنده ی چک (طلبکار) را به طرح شکایت از خود ترغیب می کند و این گونه می گوید ک…
Call Now Button