نوشته‌ها

وکیل شرکت

اعتراض ثالث مختصر مفید و کاربردی

اعتراض ثالث مختصر مفید و کاربردی انواع اعتراض ثالث: الف) اعتراض ثالث به رای قطعی موضوع ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ب) اعتراض ثالث متصرف عین محکومٌ به موضوع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ج) اعتراض ثالث مدعی تعلق مال به خود (مال …
Call Now Button