نوشته‌ها

وکیل خانواده

مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره

مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره تخلیه به علت انتقال به غیر تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر: «در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخل…
Call Now Button