نوشته‌ها

وکیل حرفه ای

مطالب کاربردی در خصوص وکالت و وکالتنامه

مطالب کاربردی در خصوص وکالت و وکالتنامه اگر وکیل (وکیل رسمی طبق وکالتنامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی) انجام امور وکالت را به شخص دیگری تفویض کند آیا می تواند خودش مورد وکالت را به نام خود منتقل کند و تنظیم سند کند؟ جواب: بله می تواند مگر اینک…
Call Now Button